Strade della memoria
INTERVJUJI

Intervista ad Anna Brumat

Avtorji

Anna Brumat

Luogo di nascita

Farra d'Isonzo (GO)

Lokacija

Italia - Friuli Venezia Giulia - GO - Gorizia

Izvleček

Anna Brumat se rodi v Farri ob Soči, kasneje se preseli v Gorico. V letu 1972 ji autonomni zavod za ljudska stanovanja dodeli stanovanje v bloku v rajonu Sv. Ane. Obiskuje župnijo  in spozna duhovnika Alberta De Nadaia. Udeleži se dejavnosti skupin, ki jih organizirajo v župnijski skupnosti.
Leta 1977 se vrne v rojstno vas. V naslednjih letih sodeluje s krščansko skupnostjo in z zadrugo Arcobaleno, ki jo v Gorici  ustanovi De Nadai.


Raziskava

Dalla “città di villaggi” alla “città di città”. Memoria, identità e futuro di un territorio urbano ricomposto

Intervjuvar

Anna Di Gianantonio, Tommaso Montanari

Vrsta posnetka

Video

Tehnični podatki o intervjuju

Durata: 37'; Colore: colore; Formato video: AVCHD; Supporto: HDD; Stato di conservazione audio e video: buono;

Podatki o intervjuju

Responsabile della ricerca: Università degli studi di Trieste, Facoltà di Architettura; Proprietà intervista: Associazione Culturale Quarantesettezeroquattro; Diritti d'autore: Associazione Culturale Quarantesettezeroquattro

Pripombe

Videointervista ad Anna Brumat effettuata il giorno 26/06/2011 presso la sede della Comunità Arcobaleno in Via S. Michele n. 38 a Gorizia. L’intervista ha avuto inizio alle ore 12.30 e si è conclusa alle ore 14.30. Oltre all’intervistata erano presenti Anna Di Gianantonio e Tommaso Montanari (nel duplice ruolo di rilevatore e operatore).


Kazalo


Rajon Sv. Ane v sedemdesetih letih.
Stanovanja Avtonomnega zavoda za ljudska stanovanja.
Srečanje z duhovnikom Albertom De Nadaiem.
Župnija pri Sv. Ani.
Odstranitev duhovnika iz Sv. Ane.
Rajon Sv. Ane in mesto Gorica.
Krščanska skupnost v Gorici po letu 1976.

BibliografijePercorsi collegati